fi | sv | eng

Kuntoutukseen kokonaisuudistus

15.11.2013, 11:51

SOSTE jäsenjärjestöineen lähestyi sosiaali- ja terveysministeriötä peruspalveluministeri Susanna Huoviselle ja kansliapäällikkö Päivi Sillanaukeelle osoitetulla kirjeellä, jossa vaadittiin
1) hallitusohjelman kuntoutusjärjestelmän kehittämistä koskevien lupausten täyttämistä
2) kuntoutustakuun käyttöönottamista
3) kuntoutuksen kokonaisuudistuksen valmistelun käynnistämistä.

SOSTE muistutti ennakoivan, oikea-aikaisen, toimivan kuntoutuksen vähentävän inhimillistä kärsimystä ja lisäävän elämänlaatua. Sen avulla voidaan merkittävästi parantaa ihmisten työ- ja toimintakykyä. Siten se on myös työllistymistä tukeva ja työuria pidentävä investointi.