fi | sv | eng

Itsemääräämisoikeutta lisää lääketieteen tutkimuksissa

25.06.2014, 14:34

SOSTE pitää tärkeänä pohdintaa tutkittavan oikeuksista ja asemasta lääketieteellisissä tutkimuksissa. Itsemääräämisoikeuden tulee näkyä potilaan osallistuessa lääketieteelliseen tutkimukseen. Ehdotetut muutokset parantavat tutkittavan mahdollisuutta saada tietää käsitelläänkö häntä koskevia henkilötietoja tutkimuksesta luopumisen jälkeen. Tämä kohentaa tutkittavien oikeusturvaa ja lisää yhdenvertaisuutta.