fi | sv | eng

Ihmisten ääni esiin sote-järjestämispäätöksissä

30.09.2014, 14:01

Järjestämispäätös on sote-alueilla keskeinen työväline, jolla määritellään ja ohjataan palvelujen yhdenvertaista saatavuutta ja laatua väestön tarpeiden mukaisesti. Asukkaiden, palvelujen käyttäjän ja järjestöjen vaikuttamiselle sote-järjestämispäätökseen tulee luoda selkeä ja toimiva rakenne, SOSTE toteaa sote-uudistuksesta antamassaan lausunnossa. Tällainen rakenne on tärkeä, jotta myös kaikkein heikoimmassa asemassa olevien ihmisten tarpeet tulevat tietoon.