fi | sv | eng

Esitys Fimean maksullisista suoritteista kannatettava

16.03.2015, 13:59

SOSTE kannattaa esitystä Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen (Fimea) maksullisista suoritteista.

Esitetyt maksujen korotukset kohdistuvat lähinnä eläinlääkevalmisteiden vuosimaksuihin. Korotus on perusteltu työmäärään ja kuluihin suhteutettuna. Tällä ja muilla esityksen mukaisilla suuruudeltaan pienemmillä maksujen korotuksilla taataan riittävät tuotot Fimean talousarvion mukaisen toiminnan toteuttamiseksi.

Asetuksen tekstimuutokset ovat luonteeltaan täsmentäviä ja asetustekstiä selkeyttäviä ja sellaisenaan kannatettavia.

Kommentointi

Otsikko:
Nimi:
Kommentti: