fi | sv | eng

Ehkäisevistä toimista kannustava elementti valtionosuuksiin

28.04.2014, 10:10

SOSTE pitää peruspalvelujen valtionosuusuudistuksen tavoitteita valtionosuusjärjestelmän uudistamisesta ja yksinkertaistamisesta kannatettavina ja hyvinä. Uudistukseen suunnitellun viiden vuoden siirtymäajan SOSTEn näkee välttämättömänä, jotta kunnilla on riittävä aika sopeutua uudistuksen tuottamiin muutoksiin.

SOSTE pitää kannatettavana valtionosuuksien määräytymiskriteerien yksinkertaistamista ja erityisen hyvänä sairastavuuskriteerin painoarvon kasvamista suhteessa ikäkriteeriin. Sosioekonomisten terveyserojen laajuus ja kasvu puoltavat erityisesti tätä linjausta. Myönteistä on myös, että vieraskielisyyden kriteeri koskisi jatkossa koko väestöä. Sosiaalihuollon kriteeriksi asetettua työkyvyttömyyttä SOSTE ei pidä riittävänä.

SOSTE näkee sosiaali- ja terveydenhuollossa investoinnit hyvinvointiin sijoituksina tulevaisuuteen. Painopisteen on siirryttävä kallista korjaamisesta kustannustehokkaaseen ennaltaehkäisyyn. Tämän vuoksi SOSTE ehdottaa valtionosuusjärjestelmään luotavaksi elementin, joka palkitsee ja kannustaa kuntia ehkäisevään toimintaan.