fi | sv | eng

Ehdotus sote-laiksi on kannatettava

02.02.2015, 11:00

SOSTE kannattaa hallituksen esitystä sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislaiksi.

Uudistuksen tärkein tavoite on varmistaa riittävät, vaikuttavat ja ihmislähtöiset peruspalvelut . Hyvin toimivat oikea-aikaiset ovat kustannustehokkaita. Tällöin vältytään raskailta korjaavilta toimenpiteiltä, jotka tulevat myös kalliiksi. SOSTE kannattaa keskeisenä periaatteena julkisen vastuuta sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisessä ja tuottamisessa.

Järjestämislain mukaiset viisi SOTE -aluetta sekä enintään 19 tuottamisvastuista kuntayhtymää ovat lukumäärältään radikaali muutos. Tämä luo erinomaiset edellytykset hallinnon ja tukipalvelujen keskittämiseen ja päällekkäisyyksien poistamiseen, millä lisätään kustannustehokkuutta. SOSTEn näkemyksen mukaan hyvin onnistuessaan muutos tuo selkeyttä, kansalaisten yhdenvertaisuutta palvelujen suhteen sekä joustavia ja kansalaisten tarpeisiin vastaavia palveluketjuja.

Toiminnan järkevän ja kustannusvaikuttavan organisoinnin kannalta on tärkeää, että SOTE -alueet ovat riittävän vahvoja ja itsenäisiä toimijoita. Niillä on oltava käytössään parasta osaamista ja tietoa sekä tehokkaat välineet ja keinot toiminnan johtamiseen kokonaisuuden etua katsoen.

Esitys sote-laiksi mahdollistaa SOSTEn näkemyksen mukaan yritysten ja järjestöjen toimimisen palvelujen tuottajina nykyiseen tapaan. Sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottamista ei voida jättää puhtaasti markkinamekanismin ja sen logiikan varaan. SOTE -alueen järjestämispäätös mahdollistaa sen, että järjestämispäätökseen voidaan kirjata selkeät periaatteet siitä, mitä ulkopuolelta hankittavilta palveluilta edellytetään.

Järjestöjen ja palvelujen käyttäjien äänen kuuluminen on tärkeää SOTEn toimeenpanossa ja tulevissa rakenteissa.