fi | sv | eng

Apteekkitoimintaa koskeva lääkelain muutos kannatettava

28.02.2014, 16:44

SOSTE apteekkitoimintaa koskevaa lääkelain muuttamista kannatettavana. Esitys selkiyttäisi apteekkien valmistamien lääkkeiden sääntelyä, apteekkilupien myöntämiskäytäntöä ja selventäisi apteekkarin vaihdostilanteita koskevaa sääntelyä. Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen asemaa valvojana vahvistuisi.

Apteekkitoiminnan yleinen kehittäminen maassamme sisältää tavoitteen tiivistää apteekkien yhteistyötä perusterveydenhuollon kanssa. Lakiesitys osaltaan tärkeällä tavalla vahvistaa maankattavaa ja turvallista lääkkeidenjakelujärjestelmää.