fi | sv | eng

Valtion budjetti: köyhyyden ja eriarvoisuuden vähentäminen tulee nostaa vahvemmin poliittiselle agendalle

08.11.2018, 13:15

Sipilän hallituksen ensi vuodelle esittämä valtion talousarvio on kokonaisuudessaan oikein mitoitettu. Neutraali tai hieman elvyttävä budjetti sopii hyvin kuluvan vuoden lopulla heikentyneisiin suhdanteisiin. Perusturva, eriarvoisuus ja köyhyys vaatii erityishuomiota Sote-järje...

Lue lisää >

Lausunto: Hallituksen esitysluonnos eduskunnalle laiksi arpajaislain muuttamisesta

05.07.2018, 12:43

SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry on jättänyt lausunnon hallituksen esitysluonnoksesta eduskunnalle laiksi arpajaislain muuttamisesta. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi arpajaislakia. Esityksen tavoitteena on tehostaa arpajaislain ja suomalaisen rahapelipolitiikan keskeisim...

Lue lisää >

Lausunto: hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi arpajaislain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

06.10.2016, 09:35

Lue lausunto: hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi arpajaislain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta ja liite uuden avustusjärjestelmän rakennusperiaatteet – perustelumuistio.

Lue lisää >

Yhdistyksen riidaton purkaminen

26.04.2016, 15:04

Esityksessä ehdotetaan muun muassa, että yhdistyksen riidatonta purkamista koskevan hakemuksen käsittelisi käräjäoikeuden sijasta patentti- ja rekisterihallitus. Lisäksi edotetaan, että purkautuvan yhdistyksen varojen käyttöä yhdistyksen tarkoitusta lähellä olevaan tarkoitukseen ...

Lue lisää >

Lausunto arpajaislaista

31.03.2016, 13:09

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi arpajaislakia. Esitysluonnoksessa ehdotetaan, että jatkossa rahapelejä toimeenpanee Suomessa yksioikeudella uusi perustettava rahapeliyhtiö. SOSTE pitää perusratkaisua hyvänä. On erittäin tärkeää, että rahapelaamista koskevalla yksinoikeusjärj...

Lue lisää >

Lausunto rahapelifuusioon liittyvistä asetuksista

31.03.2016, 12:50

Asetusehdotuksissa ei ehdoteta suuria muutoksia avustuskäytäntöön tai avustusehtoihin. SOSTE katsoo, että olisi ollut tarkoituksenmukaista toteuttaa tässä yhteydessä laajempi uudistus viime vuonna linjatulla tavalla. Nyt muutokset jäävät pieniksi. Koko rahapelifuusiota koskevaa ...

Lue lisää >

Toimimattoman yhdistyksen purkaminen helpommaksi

18.12.2015, 17:21

Esityksessä ehdotetaan muun muassa, että yhdistyksen riidatonta purkamista koskevan hakemuksen käsittelisi käräjäoikeuden sijasta patentti- ja rekisterihallitus. Lisäksi edotetaan, että purkautuvan yhdistyksen varojen käyttöä yhdistyksen tarkoitusta lähellä olevaan tarkoitukseen ...

Lue lisää >

Lausunto rahapeliyhteisöjen yhdistämiseen liittyvästä yhteisymmärryspöytäkirjasta

14.08.2015, 09:45

SOSTE edustaa rahapeliyhtiöiden yhdistämiseen liittyvässä prosessissa ennen kaikkea Raha-automaattiyhdistyksen edunsaajien näkökulmaa. Toisaalta SOSTEn jäsenkunnasta noin puolet on myös Raha-automaattiyhdistyksen jäseniä ja kääntäen lähes kaikki RAYn jäsenet ovat myös SOSTEn jäse...

Lue lisää >

Rahakeräyslakia uudistetaan hätäillen

28.11.2014, 14:27

SOSTEn näkemyksen mukaan asia tulee palauttaa uudelleen valmisteluun ja luopua tavoitteista antaa laki tälle eduskunnalle. Uudelleenvalmistelussa tulee arvioida paremmin lain vaikutukset rahankeräystoimintaan. Valmistelu on tehtävä yhdessä järjestöjen ja muiden rahankeräystoimint...

Lue lisää >