fi | sv | eng

Yhdistyksen riidaton purkaminen

26.04.2016, 15:04

Esityksessä ehdotetaan muun muassa, että yhdistyksen riidatonta purkamista koskevan hakemuksen käsittelisi käräjäoikeuden sijasta patentti- ja rekisterihallitus. Lisäksi edotetaan, että purkautuvan yhdistyksen varojen käyttöä yhdistyksen tarkoitusta lähellä olevaan tarkoitukseen nopeutetaan ja yksinkertaistetaan silloin kun varoja ei voida luovuttaa säännöissä määrätyllä tavalla. Varoja ei jatkossa luovutettaisi enää valtiolle.

Ehdotetut muutokset ovat hyviä ja kannatettavia sillä ne mahdollistavat pitkän aikaa toimimattomana olleiden yhdistysten poistamisen yhdistysrekisteristä rekisteriviranomaisen aloitteesta nopeammin kuin nykyään ja pienemmin kustannuksin. Muutoksen ansiosta viranomaisen rekisteritiedot ovat paremmin ajan tasalla kuin mykyään. Purkautuvan yhdistyksen varojen käyttö asianmukaiseen tarkoitukseen nopeutuu ehdotuksen myötä eräissä tilanteissa.

Päätöksen pätemättömyyttä koskien ehdotetaan, että päätös voidaan julistaa pätemättömäksi vain sellaisen menettelyvirheen perusteella, jolla on voinut olla vaikutusta päätöksen sisältöön tai muuten yhdistyksen jäsenen oikeuteen. Muutosehdotus on kannatettava, sillä se selventää ja helpottaa päätöksentekoa ilman että se heikentäisi juurikaan yhdistyksen jäsenten oikeussuojaa.

Rekisteri-ilmoituksen tekemiseen oikeutettujen piiriä ehdotetaan laajennettavaksi siten, että hallituksen puheenjohtajan lisäksi myös muut hallituksen jäsenet voivat allekirjoittaa ilmoituksen. Reksiteriin ilmoitettavan henkilön täysivaltaisuus tarkistettaisiin jatkossa viran puolesta koneellisesti. Rekisteri-ilmoitusten tekemisen ja käsittelyn helpottaminen ovat kannatettavia muutoksia, joilla voidaan pitkällä tähtäimellä nopeuttaa viranomaisten työtä ja säästää käsittelystä aiheutuvia kustannuksia.

Lue lisää