fi | sv | eng

Verotuksella kansanterveyttä

15.02.2013, 09:46

Lausunnossaan sokeriverotyöryhmän loppuraportin esittämistä malleista (makeisveromalli, sokeriveromalli, yhdistelmämalli)  SOSTE suosii yhdistelmämallia, koska se ottaa parhaiten huomioon terveyden edistämisen näkökulmat. Nykyisessä makeisveromallissa pysyttely on tällä hetkellä perusteltua veronkantoon liittyvien ongelmien ja terveysperusteiseen elintarvikeverotukseen liittyvän tutkimustiedon puutteellisuuden takia. SOSTE toivoo, että tulevaisuudessa terveysperusteiseen verotukseen liittyvää selvitystyötä jatketaan. Nykyiseen makeisveromalliin esitetyt tarkennukset ovat kannatettavia.