fi | sv | eng

Turvallisuussuunnitelma osaksi sähköistä hyvinvointikertomusta

29.08.2014, 09:24

SOSTE toteaa, että on erittäin tärkeää yhdistää turvallisuussuunnitelma osaksi sähköistä hyvinvointikertomusta.

Tämä takaa sen, että turvallisuutta koskevat päätökset tulevat osaksi kunnan strategiaa sekä toiminnan ja talouden suunnittelua. Ilman tällaista yhteyttä vaarana on, että turvallisuussuunnitelma jää irralliseksi suunnitelmaksi. Tämä vaikeuttaisi myös resurssien suuntaamista turvallisuustyöhön. Pelkkä hyvä yhteistyö eri toimijoiden välillä ei riitä vaan työn pitää kiinnittyä osaksi kunnan päätöksentekoa ja toimeenpanoa. Resurssien suuntaamisen ja käytön kannalta on tärkeää, että turvallisuutta koskevat päätökset pohjautuvat tietoon.