fi | sv | eng

Turvakotitoimintaa tulee kehittää

22.04.2015, 12:35

SOSTE pitää tärkeänä turvakotitoimintaan liittyvää uudistusta ja olemassa olevan turvakotitoiminnan jatkuvuuden varmistamista uudistuksessa. SOSTE pitää tärkeänä myös järjestöjen asiantuntemuksen hyödyntämistä turvakotikotitoimintaa kehitettäessä. Järjestöillä on pitkä ja vankka osaaminen turvakotitoiminnasta. Tällä hetkellä olemassa olevista 20 turvakodista 12 on Ensi- ja turvakotien liiton yhdistysten ylläpitämiä. Tämän vuoksi SOSTE yhtyy jäsenjärjestönsä Ensi- ja turvakotien liiton asiasta antamaan lausuntoon ja siinä mainittuihin yksityiskohtiin ja perusteluihin.

Haluamme kuitenkin vielä erikseen kiinnittää huomiota seuraaviin kolmeen seikkaan:

1) SOSTE pitää erityisen tärkeänä, että olemassa olevien palveluntuottajien henkilöstön asema ja pätevöitymisen mahdollisuus turvataan riittävän pitkällä siirtymäajalla. Tältä osin SOSTE pitää positiivisena asetuksen kohtaa siirtymäajasta ja poikkeussäännöksistä.

2) Turvakotien henkilökunnan riittävä peruskoulutus sekä säännöllinen täydennyskoulutus väkivalta- ja kriisityön kysymyksissä on tärkeää. Järjestöjen osaaminen tulee tunnistaa ja hyödyntää myös tässä kohden. Ensi- ja turvakotien liitto jäsenyhdistyksineen on tehnyt perhe- ja lähisuhdeväkivaltaan liittyvää työtä ja koulutusta jo vuosikymmenten ajan.

3) Asetuksessa esitetty henkilöstömitoitus vaikuttaa riittävältä, mutta vastuuhenkilöä ei tulisi lasketa mukaan mitoitukseen, kuten myös ensi- ja turvakotien liiton kannanotossa todetaan.