fi | sv | eng

Toimimattoman yhdistyksen purkaminen helpommaksi

18.12.2015, 17:21

Esityksessä ehdotetaan muun muassa, että yhdistyksen riidatonta purkamista koskevan hakemuksen käsittelisi käräjäoikeuden sijasta patentti- ja rekisterihallitus. Lisäksi edotetaan, että purkautuvan yhdistyksen varojen käyttöä yhdistyksen tarkoitusta lähellä olevaan tarkoitukseen nopeutetaan ja yksinkertaistetaan silloin kun varoja ei voida luovuttaa säännöissä määrätyllä tavalla. Varoja ei jatkossa luovutettaisi enää valtiolle.

Ehdotetut muutokset ovat hyviä ja kannatettavia sillä ne mahdollistavat pitkän aikaa toimimattomana olleiden yhdistysten poistamisen yhdistysrekisteristä rekisteriviranomaisen aloitteesta nopeammin kuin nykyään ja pienemmin kustannuksin. Muutoksen ansiosta viranomaisen rekisteritiedot ovat paremmin ajan tasalla kuin nykyään. Purkautuvan yhdistyksen varojen käyttö asianmukaiseen tarkoitukseen nopeutuu ehdotuksen myötä eräissä tilanteissa.