fi | sv | eng

Terveiset kehysriiheen: Työllistäminen avainasemassa

18.03.2013, 15:00

. SOSTE näkee osatyökyisten työllistymis- ja kuntoutusmahdollisuuksien parantamisen kehysriihen keskeiseksi tavoitteksi. Tämä tarkoittaa
- työkyvyttömyyseläkkeen tilapäisen lepäämäänjättämislain jatkamista,
- työllistämismäärärahojen kasvattamista 43 miljoonalla, jotta nuorten yhteiskuntatakuu toteutuu täysimääräisesti,
- valmentajien lisäämistä henkilökohtaisessa työvalmennuksessa,
- lääkinnällisen kuntoutuksen laajentamista vammaistuen perusosan saajille.

SOSTE toteaa, että työllistämiseen kohdennetut toimet ja panostus näkyvät hyvinvointina ja pienempinä kustannuksina sosiaali- ja terveyssektorilla sekä tehtynä työnä ja maksettuina veroina yhteiskunnassa. Työ on myös paras keino polarisaation ja köyhyyden vähentämiseen

SOSTE myös muistuttaa, että järjestöt ovat merkittävä osatyökykyisten työllistäjä: työllistämistuilla työskentelee 30 000 henkilöä. Hallituksen tulisikin arvostaa sosiaali- ja terveysjärjestöjen työtä ja sitoutua turvaamaan niiden toimintaedellytykset.

Lue SOSTEn kehysriihikannanotto Suomen hallitukselle

Katso myös tiedote Työurat kasvuun keskeltä - osatyökykyiset voimaksi työmarkkinoille