fi | sv | eng

Talous ja ihmisten hyvinvointi tasapainoon EU:ssa

10.09.2013, 16:17

SOSTE tukee Suomen linjaa Euroopan yhdentymisestä siten, että talous ja ihmisten hyvinvointi ovat tasapainossa. Lausunnossaan valtioneuvoston EU-politiikan selonteosta SOSTE totesi arvostavansa sitä, että sosiaalinen ulottuvuus mielletään tärkeäksi ja toivoi, että sen kehittämiseen panostetaan aktiivisesti myös käytännössä niin, ettei se jää akuuttien talouskysymysten varjoon.

SOSTE jakoi selonteossa esitetyn näkemyksen kestävästä talouskasvusta ja korkeasta työllisyydestä eurooppalaisen yhteiskunnan ja jokaisen ihmisten hyvinvoinnin perustana. Integraation kehittämisessä huomiota tulee kiinnittää yhteisen arvopohjan rakentamiseen, kansalaisyhteiskunnan osallisuuden edistämiseen, uusien työpaikkojen luomiseen sekä sosiaalisen Euroopan rakentumiseen. SOSTE kannatti lämpimästi selonteossa esitettyä ehdotusta pohjoismaisen universaalin hyvinvointimallin asettamisesta malliksi EU:lle kriisin jälkeistä politiikkaa määritettäessä. SOSTE piti myös välttämättömänä, että kansalaisjärjestöille saadaan EU:n valmistelussa ja päätöksenteossa konsultatiivinen asema työmarkkinajärjestöjen tapaan.