fi | sv | eng

Turvakotitoimintaa tulee kehittää

22.04.2015, 12:35

SOSTE pitää tärkeänä turvakotitoimintaan liittyvää uudistusta ja olemassa olevan turvakotitoiminnan jatkuvuuden varmistamista uudistuksessa. SOSTE pitää tärkeänä myös järjestöjen asiantuntemuksen hyödyntämistä turvakotikotitoimintaa kehitettäessä. Järjestöillä on pitkä ja vankka ...

Lue lisää >

Liikuntalakiehdotus onnistunut

14.05.2014, 15:38

SOSTE näkee liikuntalakiehdotuksen sisällön erittäin onnistuneeksi. Myös lakiehdotusta taustoittava nykytilan kuvaus on ansiokkaasti laadittu. Laki sisältää selvän tahtotilan vastata kansalliseen haasteeseen – väestön liikunnan lisäämiseen ja sitä kautta ihmisten toimintakykyisyy...

Lue lisää >

Painopistettä ennaltaehkäisevään

21.01.2013, 16:48

yhteisölliseen työhön, toteaa SOSTE oppilas- ja opiskelijahuollosta.

Lue lisää >