fi | sv | eng

Talous ja ihmisten hyvinvointi tasapainoon EU:ssa

10.09.2013, 16:17

SOSTE tukee Suomen linjaa Euroopan yhdentymisestä siten, että talous ja ihmisten hyvinvointi ovat tasapainossa. Lausunnossaan valtioneuvoston EU-politiikan selonteosta SOSTE totesi arvostavansa sitä, että sosiaalinen ulottuvuus mielletään tärkeäksi ja toivoi, että sen kehittämise...

Lue lisää >

Tupakkatuotedirektiivi avaininstrumentti

04.02.2013, 16:11

Uusi tupakkatuotedirektiivi on yksi tärkeimmistä lähitulevaisuuden toimenpiteistä kansanterveyden edistämisen kannalta, toteaa SOSTE lausunnossaan. SOSTEn lausunto 4.2.2013 Komissio hyväksyi tupakkatuotedirektiivin tarkistusehdotuksen 19.12.2012 Asiantuntijoiden ja järje...

Lue lisää >

Lausunto Kansanterveys kasvun tukena -ohjelmasta sosiaali- ja terveysvaliokunnalle

17.06.2012, 21:37

SOSTEn lausunto Kansanterveys kasvun tukena -ohjelma eli EU:n kolmannen terveysalan monivuotisen toimintaohjelman perustamisesta kaudeksi 2014-2020 (U 23/2012 vp)

Lue lisää >