fi | sv | eng

Säätiölain uudistamisesta onnistunut ehdotus

25.06.2013, 15:04

SOSTE pitää säätiölain uudistamistyöryhmän mietinnössä esitettyä lain rakennetta ja kirjoitustapaa erittäin onnistuneena. Laki jättää runsaasti liikkumavaraa säätiön perustajalle ja sääntöjen laatijalle - toisaalta sääntöjen laatijalta edellytetään vankkaa asiantuntemusta. SOSTE pitää erittäin tärkeänä mietinnössä useaan otteeseen toistettua asiaa: säätiöoikeudellisella sääntelyllä ei ole tarkoitus vaikuttaa säätiöiden ja niiden edunsaajien verokohteluun eikä kilpailulainsäädännön soveltamiseen.