fi | sv | eng

Säätiöille mahdollisuus harjoittaa liiketoimintaa

20.10.2014, 14:51

SOSTE oli kuultavana Lakiasiainvalikokunnassa uudistuvasta säätiölaista.

SOSTE pitää tärkeänä, että lain perusteluissa määritellään yleishyödyllisyys riittävän yksiselitteisesti. Yksittäistapauksissa hyödyllisyys voi olla vaikeaa määrittää. SOSTE pitää hyvänä, että säätiöt voivat tietyin edellytyksin harjoittaa liiketoimintaa joko suoraan lain nojalla tai sääntömääräyksen perusteella. Olennaista on, että liiketoiminnan harjoittaminen ei voi missään olosuhteissa olla säätiön tarkoitus.

Liiketoiminnan salliminen asettaa yritykset, osuuskunnat, julkiset toimijat, yhdistykset ja säätiöt tässä suhteessa yhdenvertaiseen asemaan. SOSTE katsoo, että säätiölain muuttaminen vastaa käytännön muuttuneita olosuhteita: suuri osa säätiöistä harjoittaa nykyään liiketoimintaa, osa niistä hyvin laajaakin liiketoimintaa.