fi | sv | eng

Saatavuus, hinta ja mainonta avainasemassa

29.11.2012, 12:33

Alkoholin käytösä aiheutuvien haittojen ehkäisemisen tulisi perustua ennen kaikkea vaikuttaviksi todettuihin keinoihin kuten saatavuuden ja hinnan sääntelyyn sekä mainonnan rajoituksiin, toteaa SOSTE lausunnossaan alkoholilain kokonaisuudistuksesta. Näitä voidaan tukea koulutuksella ja tiedotuksella sekä erilaisilla alkoholin käytön vähentämiseen ja terveellisten elintapojen edistämiseen tähtäävillä interventioilla. Käytössä tulisi olla monia samansuuntaisia keinoja. Vahva lainsäädäntö tukee myös kuntien ja järjestöjen ehkäisevää työtä, hoitoa ja kuntoutusta paikallistasolla.