fi | sv | eng

RIkosrekisteriotteen tarkistaminen mahdolliseksi, ei pakolliseksi

16.08.2013, 11:35

Lasten kanssa toimivien vapaaehtoisten rikostaustan tarkistamista koskeva ote tulisi lähettää vapaaehtoiselle itselleen eikä vapaaehtoistoimintaa järjestävälle. Näin voidaan turvata huomattavasti paremmin lain säännösten toteutuminen ja vapaaehtoisen oikeusturva. SOSTE pitää ehdotuksen mukaisesti ensiarvoisen tärkeänä viranomaisten ja järjestöjen keskinäistä yhteistyötä tarkoituksenmukaisten käytäntöjen luomisessa.