fi | sv | eng

Rahakeräyslakia uudistetaan hätäillen

28.11.2014, 14:27

SOSTEn näkemyksen mukaan asia tulee palauttaa uudelleen valmisteluun ja luopua tavoitteista antaa laki tälle eduskunnalle. Uudelleenvalmistelussa tulee arvioida paremmin lain vaikutukset rahankeräystoimintaan. Valmistelu on tehtävä yhdessä järjestöjen ja muiden rahankeräystoimintaa harjoittavien tahojen kanssa.

Ehdotetussa laissa ei olisi keräystarkoituksen rajausta yleishyödylliseen toimintaan vaan laki sallisi varojen keräämisen esimerkiksi liiketoimintaa varten tai yksityisen edun edistämiseksi. SOSTE katsoo, että esitetty keräystarkoituksen laajentaminen aiheuttaisi merkittävää haittaa yleishyödylliselle kansalaistoiminnalle. Lisääntyvä kilpailu rahankeräysmarkkinoilla heikentäisi kansalaistoiminnan rahoitusta. Kansalaisjärjestöjen mahdollisuudet tehdä ennaltaehkäisevää ja heikoimmassa asemassa olevien kansalaisten auttamistyötä heikentyisivät, samoin järjestöjen mahdollisuudet työllistää vähenisivät.

Esityksen mukaan rahankeräysoikeus olisi hyvin eri tyyppisilliä toimijoilla. Myös lupamenettelystä luopuminen saattaisi johtaa väärinkäytöksiin ja olisi omiaan vähentämään kansalaisten luottamusta rahankeräyksiä kohtaan.