fi | sv | eng

Pienpanimoiden veroalennus ei edistä kansanterveyttä

17.12.2014, 10:43

SOSTE haluaa yleisti todeta, että lakiesityksissä tulisi ottaa paremmin huomioon alkoholipolitiikan yleiset tavoitteet Suomessa. Alkoholi on mm. suurin yksittäinen suomalaisten työuria lyhentävä tekijä. Alkoholin takia menetetään vuosittain 2 miljoonaa työpäivää. Alkoholista aiheutuvat välilliset ja välittömät kustannukset ovat yhteiskunnalle vuosittain 6 miljardin euron luokkaa. Siksi alkoholin saatavuutta ei tulisi lisätä eikä veropolitiikan tulisi tukea alkoholin kulutuksen kasvamista.

Esityksessä ehdotettuja verokompensaatioita emme pidä kannaettavana. Pienimpien pienpanimoiden verokompensaatio on riittävä jo nykyisellään. Emme myöskään kannata pienpanimon vuosituotantomäärän kriteerin nostamista 15 miljoonaan litraan. Yli 15 miljoonaa litraa vuodessa tuottava panimo ei ole Suomen markkinoilla pienpanimo.

SOSTE lähtee lausunnossaan kansanterveydellisistä näkökohdista. Yli 45 prosenttia juodusta alkoholista Suomessa on olutta ja siksi sen aiheuttamat terveyshaitat ovat mittavat. On tärkeää, että löydetään sellaiset keinot, jossa alkoholin aiheuttamia haittoja voidaan vähentää. Verotus on yksi näistä keinoista.