fi | sv | eng

Painopistettä ennaltaehkäisevään

21.01.2013, 16:48

Painopisteen siirtäminen oppilas- ja opiskelijahuollossa laajaan ennaltaehkäisevään, yhteisölliseen työhön on erityisen tärkeää, toteaa SOSTE lausunnossaan lakiehdotuksesta. Myös kodin ja koulun yhteistyön lisääminen on tärkeä tavoite. Lisäksi SOSTE pitää erinomaisena, että lakiesityksen perusteluissa huomioidaan nuorten lisääntyneiden mielenterveysongelmien ja elämänhallintavaikeuksien aiheuttama haaste sekä pyritään parantamaan kouluturvallisuutta.

SOSTE on tyytyväinen siihen, että oppilas- ja opiskelijahuoltolain valmistelu etenee ja hajallaan olevat säännökset kootaan yhden lain alle. Luonnos on kuitenkin vielä hajanainen, eikä selkeä. Lakiesityksessä on myös unohdettu erityisryhmät (vajaakuntoiset, erityistä tukea tarvitsevat ja liikuntarajoitteiset).

SOSTE esittää seuraavia tarkennuksia lakiin:
1. Esteettömyys, syrjinnän vastaisuus ja erityisryhmät osaksi oppilas- ja opiskelijahuoltolakia.
2. Vastuunjakovaatimus kirjattava suunnitelmiin.
3. Yhteistyötä kodin, koulun ja opiskelijoiden välillä lisättävä.
4. Yhteisöllisen opiskeluhuollon ja ennaltaehkäisevän työn sekä opiskelijan oman vastuun merkitys määriteltävä ja kirjattava paremmin.
5. Tiedonsaantioikeutta ja salassapitoa muutettava siten, että viranomais- ja oppilaitosyhteistyö helpottuvat.
6. Opiskelijan oikeutta estää huoltajan/ laillisen edustajan tiedonsaanti tai osallistuminen tarkennettava.
7. Turvallisuus ja kriisien ennaltaehkäisy nostettava osaksi lakia.
8. Työn mitoituksen, vaatimusten sekä rahoituksen vastattava toisiaan.
9. Käsitemäärittelyjä täsmennettävä.
10. Valmistelussa unohdettu avoin keskustelu.
11. Kuntarakenne- ja soteuudistus huomioitava lakia valmisteltaessa.