fi | sv | eng

Metropolialueelle yhtenäinen hallinto

10.06.2014, 10:29

SOSTEn mielestä metropolialueella tulee yhtenäisenä työssäkäyntialueena olla yhtenäinen hallinto MAL-asioissa, kilpailukykyyn, elinkeino- ja innovaatiopolitiikkaan sekä segregaatioon, työvoimaan ja maahanmuuttoon liittyvissä tehtävissä. SOSTE katsoo erityisesti, että metropolihallinnolla tulee olla riittävä mandaatti segregaatiota torjuvien toimien läpiviemiseen.

SOSTE näkee tarkoituksenmukaisena laajan mallin, jossa mm. valtion tukema asuntotuotanto siirretään kunnilta metropolihallinnolle. Lisäksi SOSTE esittää TE-toimistojen ja toiseen asteen koulutuksen siirtämistä metropolihallinnon alaisuuteen. Asukkaiden ja heitä edustavien järjestöjen osallisuus ja vaikuttamismahdollisuus tulee turvata uudessa rakenteessa.