fi | sv | eng

Liikuntalakiehdotus onnistunut

14.05.2014, 15:38

SOSTE näkee liikuntalakiehdotuksen sisällön erittäin onnistuneeksi. Myös lakiehdotusta taustoittava nykytilan kuvaus on ansiokkaasti laadittu. Laki sisältää selvän tahtotilan vastata kansalliseen haasteeseen – väestön liikunnan lisäämiseen ja sitä kautta ihmisten toimintakykyisyyden lisäämiseen ja terveyserojen kaventamiseen. Ehdotuksessa tuodaan esille mahdollisuuksien luominen kaikkien väestö- ja ikäryhmien liikunnalle. Sosioekonomisesti heikommassa asemassa olevien henkilöiden ja lapsiperheiden huomiointi kunnan liikuntapalvelujen järjestämisessä tuodaan esille.

SOSTE näkee myönteisenä, että esityksessä on nostettu esiin kansanterveys- ja vammaisjärjestöjen yhteistyön tärkeys kuntien ja muiden julkisten toimijoiden kanssa. Järjestö voi olla ainoa jollekin kohderyhmälle liikuntapalveluja tarjoava taho. SOSTE korostaa myös, että liikuntalain uudistuksen yhteydessä otettaisiin huomioon YK:n vammaisten oikeuksien yleissopimuksen ratifioinnin edellyttämät toimenpiteet.