fi | sv | eng

Liikunnan edistäminen vahvemmin osaksi kunnan perustoimintaa

02.12.2014, 11:03

SOSTE tyytyväisenä toteaa, että hallituksen esitys sisältää selvän tahtotilan vastata kansalliseen haasteeseen – väestön liikunnan lisäämiseen ja sitä kautta ihmisten toimintakykyisyyden edistämiseen ja terveyserojen kaventamiseen.

Ehdotuksessa tuodaan esille mahdollisuuksien luominen kaikkien väestö- ja ikäryhmien liikunnalle. Liikuntapalveluiden järjestämisessä on tuotu esille sosioekonomisesti heikommassa asemassa olevat henkilöt ja lapsiperheet.

Pienituloisten perheiden lapsille tulisi varmistaa yhdenvertaiset mahdollisuudet osallistua tuettuun urheiluseuratoimintaan. SOSTE näkee myönteisenä, että esityksessä on nostettu esiin kansanterveys- ja vammaisjärjestöjen yhteistyön tärkeys kuntien ja muiden julkisten toimijoiden kanssa. Järjestö voi olla myös ainoa jollekin kohderyhmälle liikuntapalveluja tarjoava taho.

SOSTE näkee erittäin myönteisenä, että liikunnan peruspalveluluonne kunnissa vahvistuu. Lakiehdotus mahdollistaa liikunnan saattamisen aiempaa keskeisemmäksi osaksi kuntien hyvinvointipolitiikkaa.