fi | sv | eng

Lausunto: terveyden edistämisen toimenpiteet ja resurssien riittävyys

05.10.2018, 14:48

Lausunnon keskeinen sisältö

  • Terveyden edistämisen sekä terveyserojen kaventamisen ja poistamisen tulee olla Suomessa harjoitetun terveyspolitiikan keskiössä.
  • Sosiaali- ja terveysjärjestöjen erityisosaamista ja asiantuntemusta tulee hyödyntää terveyden edistämistyön suunnittelussa ja toteutuksessa, sekä siihen liittyvässä päätöksenteossa.
  • Terveysvalvontaan ja tartuntatautien valvontaan kohdistettuja resursseja on korotettava vuoden 2016 tasolle.
  • Terveyden edistämiseen suunnattua määrärahaa on nostettava kahdella miljoonalla eurolla.
  • Alkoholilain kokonaisuudistuksen myötä kasvavia haittoja on kompensoitava kohdistamalla lisärahoitusta päihteiden käytön ja niistä aiheutuvien haittojen ehkäisyn ja vähenemisen painopistealueelle vuodelle 2019.
  • Alkoholi- ja tupakkaveron korotuksia tulee jatkaa.
  • Toiminnan suuntaamiseksi ja kehittämiseksi tarvitaan laadukasta arviointi- ja seurantatietoa sekä näihin pohjautuvaa tutkimusta.

Lue lausunto Terveyden edistäminen; toimenpiteet ja resurssien riittävyys kokonaisuudessaan.

Kommentointi

Otsikko:
Nimi:
Kommentti: