fi | sv | eng

Lausunto raha-automaattiavustuslain muuttamisesta

09.10.2012, 17:59

SOSTE pitää myönteisenä nykyisen raha-automaattiavustusjärjestelmän keventämistä ja yksinkertaistamista. Päätösvallan siirtäminen kauttaaltaan alaspäin nopeuttaa ja joustavoittaa menettelyjä. Tärkeää on luoda yhteistyölle alusta alkaen selkeät, julkiset ja yksiselitteiset pelisäännöt ja käytännöt.