fi | sv | eng

Lausunto perhehoitolain muuttamisesta

29.04.2016, 15:41

SOSTE pitää myönteisenä asiana, että lakiesityksillä pyritään parantamaan perhehoitajien asemaa, hyvinvointia ja jaksamista sekä perhehoidon yleisiä edellytyksiä lisäämällä vähimmäisvapaiden määrää, ottamalla käyttöön hyvinvointi- ja terveystarkastukset sekä korottamalla vähimmäispalkkion määrää.

SOSTE katsoo, että hoidettavien enimmäismäärän korottaminen neljästä seitsemään on suuri. Muutos on kuitenkin perusteltua, koska määrän korottamisella pyritään mahdollistamaan kahden samassa hoitopaikassa asuvan henkilön toimimista päätoimisina perhehoitajina. Hoitajien tulisi siinä tapauksessa täyttää perhehoitajien kelpoisuusvaatimukset. Lisäksi perhehoidossa hoidettavien määrässä tulee huomioida myös hoidettavien yksilölliset tilanteet ja tarpeet sekä hoidon kokonaisvaativuus. Erityisesti lasten ja nuorten hyvinvoinnin rakentumisen kannalta on tärkeää, että hoitajia on tuen tarpeeseen nähden riittävästi. Mitoituksen onnistumisen kannalta tärkeässä roolissa on kuntien ammattilaisten tekemä arviointi.

Lue lisää