fi | sv | eng

Laajempi terveysperusteinen elintarvikeverotus tarpeen

01.10.2013, 16:06

Sokerin verottamisella tulee tavoitella valtion tulojen kartuttamisen ohella terveellisen ravitsemuksen edistämistä ja sitä kautta edistää kansanterveydellisiä tavoitteita. SOSTE toivoo, että tulevaisuudessa terveysperusteiseen verotukseen liittyvää selvitystyötä jatketaan. Lähtökohtana tulisi olla laajempi terveysperusteinen elintarvikeverotus, jossa huomioidaan myös muut ravintoaineet kuin sokeri. Myös alkoholin ja tupakan verotusta tulee kiristää vähintään ostovoiman kasvun tahdissa.