fi | sv | eng

Iltapäivätoiminnan maksujen korotus asettaa perheet eriarvoiseen asemaan

04.09.2015, 10:51

Kaikilla lapsilla tulee olla samanlainen mahdollisuus integroitua yhteiskuntaan sosioekonomisesta asemasta riippumatta. Aamu- ja iltapäivätoiminnan maksujen kaksinkertaistaminen heikentää lasten yhdenvertaisia mahdollisuuksia osallistua aamu- ja iltapäivätoimintaan. On oletettavaa, että suureneva osa pienituloisten perheiden lapsia tulee jäämään aamu- ja iltapäivätoiminnan ulkopuolelle.

Aamu- ja iltapäivätoiminnan tärkeä tehtävä on antaa lapselle aikuisen läsnäolon tuoma turvallisuuden tunne kasvatuksellisten ja sosiaalisten tavoitteiden lisäksi. Mahdollisuus osallistua aamu- ja iltapäivätoimintaan ehkäisee osaltaan lasten yksinäisyyden tunnetta sekä vähentää syrjäytymistä ja ryhmästä poikkeavuuden tunnetta.
Lapsiperheiden köyhyys on kasvava ongelma. Jotta on mahdollista tukea pienten lasten vanhempien työllistymistä ja työssä pysymistä, tulee varhaiskasvatuspalveluiden olla joustavia, perhelähtöisiä ja edullisia.

Käsitteillä oleva lakimuutosehdotus lyö korville hallitusohjelman tavoitteita. Terveyden edistämisen näkökulmasta lapsiin panostaminen on tuottoista toimintaa pitkällä tähtäimellä. Lasten karsiutuminen aamu- ja iltapäivätoiminnan ulkopuolelle vanhempien vähävaraisuuden tai maksukyvyttömyyden takia edistää ongelmien syntymistä tai vaikeutumista.

SOSTE toivoo päättäjiltä ymmärrystä, että kaikille lapsille tulisi tarvittaessa olla mahdollista osallistua aamu- ja iltapäivätoimintaan ilman perheen taloudellisten edellytysten tuomaa rajoitetta.

SOSTE toteaa, että maksujen korotus yhdessä muiden hallituksen esittämien lapsiperheisiin kohdistuvien leikkausten kanssa tuntuu kohtuuttomalta.