fi | sv | eng

Ennaltaehkäisyllä pitkäaikaisimmat säästöt

17.04.2013, 10:13

Hyvinvointiin ja terveyteen tulee panostaa myös taloudellisin ratkaisuin. Kuitenkin miltei puolet valtiontalouteen suunnitelluista menosäästöistä ja leikkauksista kohdistuu STM:n hallinnonalalle. Tätä kehityssuuntaa SOSTE pitää äärimmäisen huolestuttavana. Myönteisenä SOSTE näkee mm. uusien työpaikkojen syntymistä ja työllistymistä koskevat päätökset, samoin vanhuksia, vammaisia ja liikuntarajoitteisia koskevat asumisratkaisut.

SOSTE haluaa kiinnittää huomiota

1. Osatyökykyisten ja vammaisten työllistämispilottiin suunnattu määräraha on riittämätön.
2. Matkakorvausten poisto heikentää haja-asutusalueilla asuvien, pienituloisten ja vanhusten asemaa.
3. Ennaltaehkäisevää toimintaa ja vapaaehtoistyötä tarvitaan taloudellisesti tiukkoina aikoina enemmän - sosiaali- ja terveysjärjestöjen rahoitusta ei tule jäädyttää.
4. Kuntarakenneuudistus ja sosiaali- ja terveyspalveluiden rakenneuudistus on toteutettava aikataulussa yhdenvertaisten palveluiden, oikeudenmukaisuuden ja hyvinvoinnin turvaamiseksi.
5. Haittaverojen korotus tukee erveyden edistämistä - jatkossa verotusta on tarkasteltava kokonaisuutena.
6. Ennaltaehkäisyllä luodaan pitkäjänteisimmät säästöt.

  • SOSTEn lausunto eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnan kuulemistilaisuudessa 17.4.2013