fi | sv | eng

Avustusjärjestelmän keventäminen kannatettavaa

12.03.2013, 00:00

SOSTE pitää myönteisenä, että sen syksyllä raha-automaattiavustuslakiluonnokseen antamat tarkat kommentit on otettu työryhmän työssä hyvin huomioon. Nyt annetussa hallituksen esityksessä SOSTE haluaa kiinnittää erityistä huomiota siihen, että lain soveltamiseen tarvitaan selkeät pelisäännöt, RAY-avustuksilla tulee edelleen tukea järjestölähtöistä, innovatiivista toimintaa ja avustuksen kohteena olevan omaisuuden käyttöaika tulee lyhentää 20 vuodesta 15 vuoteen.Viimeksi mainittu liittyy järjestöjen yhdenvertaiseen kohteluun, sillä opetus- ja kulttuuriministeriö soveltaa 15 vuoden määräaikaa ja tähän samaan käytäntöön tulee siirtyä myös sosiaali- ja terveysministeriössä.