fi | sv | eng

Alkoholin kokonaiskulutusta tulee vähentää merkittävästi

27.09.2013, 16:38

Alkoholijuomien saatavuutta on lisätty kaikissa Suomen alkoholilainsäädännön uudistuksissa. Samaan aikaan kulutus ja haitat ovat koko ajan lisääntyneet. Kuitenkin alkoholilainsäädännön tavoitteena on aina ollut alkoholihaittojen vähentäminen. Selvää siis on, että tavoitteessa on epäonnistuttu. Tulevassa uudistuksessa on valittava monia vaikuttavia keinoja eri hallinnonaloille.

SOSTEn mielestä uudistuksen vaikutusten seurannelle tulisi asettaa mitattavia kulutuksen ja haittojen vähentämistavoitteita. Lakiin tulisi kirjata, että lain terveysvaikutuksia arvioidaan ja määritellä missä vaiheessa tämä tapahtuu. Alkoholin saatavuutta SOSTE pitää riittävänä eikä sitä tulisi enää lisätä vaan ennemminkin vähentää.