fi | sv | eng

Valtion budjetti: köyhyyden ja eriarvoisuuden vähentäminen tulee nostaa vahvemmin poliittiselle agendalle

08.11.2018, 13:15

Sipilän hallituksen ensi vuodelle esittämä valtion talousarvio on kokonaisuudessaan oikein mitoitettu. Neutraali tai hieman elvyttävä budjetti sopii hyvin kuluvan vuoden lopulla heikentyneisiin suhdanteisiin. Perusturva, eriarvoisuus ja köyhyys vaatii erityishuomiota Sote-järje...

Lue lisää >

Lausunto lääkelaista, apteekkiverolaista, lääketaksasta ja itsehoitolääkkeistä

06.11.2018, 13:32

Lue lausunto: Luonnos hallituksen esitykseksi laeiksi lääkelain ja apteekkiverolain muuttamisesta, luonnos muistioksi lääketaksasta annetun asetuksen muuttamisesta ja arviomuistio itsehoitolääkkeiden saatavuudesta ja saatavuuden parantamisesta eri malleilla.

Lue lisää >

Lausunto: tupakka- ja nikotiinipolitiikan kehittämistyöryhmän mietinnöstä

05.10.2018, 14:54

Lausunnon keskeinen sisältö SOSTE kannattaa tupakka- ja nikotiinipolitiikan kehittämistyöryhmän mietinnössä esitettyjä toimenpide-ehdotuksia ja pitää tärkeänä niiden toimeenpanon valmistelun aloittamista vielä kuluvan vuoden aikana. Tupakkapolitiikassa on kiinnitettävä erityi...

Lue lisää >

Lausunto: terveyden edistämisen toimenpiteet ja resurssien riittävyys

05.10.2018, 14:48

Lausunnon keskeinen sisältö Terveyden edistämisen sekä terveyserojen kaventamisen ja poistamisen tulee olla Suomessa harjoitetun terveyspolitiikan keskiössä. Sosiaali- ja terveysjärjestöjen erityisosaamista ja asiantuntemusta tulee hyödyntää terveyden edistämistyön suunnittel...

Lue lisää >

YK:n 73. istuntokauden haasteina ilmastonmuutos, väestönkehitys, muuttoliikkeet ja köyhyys

25.09.2018, 11:23

SOSTE osallistui ulkoministeriön kansalaisjärjestökuulemiseen 18.9.2018 liittyen YK:n 73. istuntokauteen. YK on globaalin toiminnan ytimessä. Se toimii maailmanlaajuisesti edistääkseen rauhaa ja turvallisuutta, kehitystä ja ihmisoikeuksia. YK:n merkitys on yhä tärkeämpi jatkuvas...

Lue lisää >