fi | sv | eng

Tarve elinvoimaisiin kuntakokonaisuuksiin

15.02.2013, 13:12

SOSTE toteaa, että sekä kuntarakenneuudistuksen että sosiaali- ja terveyspalveluiden rakenneuudistuksessa tavoitteina tulee olla toimintakyvyltään ja taloudeltaan kestävät ratkaisut, jotta kansalaiset voivat luottaa kuntien toimintakykyyn, palveluihin ja yhdenvertaisuuteen. Uudistuksessa on huomioitava ihmisten arjen sujuvuus, hyvinvointi ja osallisuus. Keskeiset asiat ovat:

1. Kuntalaiset otettava mukaan sekä suunnitteluun että päätöksentekoon
2. Kunnallisten maksujen ja sääntöjen osalta noudatettava hyvää hallintotapaa
3.Yhteisöjen ja säätiöiden kotipaikkakirjausta selvennettävä
4.Valtiovallan puuttuminen yhdistymisiin oltava oikeutettua vain painavasta syystä
5. Järjestöt huomioitava hyvinvoinnin edistäjinä ja turvaajina
6. Lähipalveluiden kehittäminen aloitettava
7. SOTE-uudistus kytkettävä tiiviimmin mukaan kuntauudistukseen