fi | sv | eng

Talousarvio vuodelle 2016 finanssipoliittisilta vaikutuksiltaan neutraali

12.10.2015, 13:34

SOSTE katsoo, että hallituksen talousarvioesitys vuodelle 2016 on finanssipoliittisilta vaikutuksiltaan neutraali ja vuoden 2015 talousarvioon verrattuna paremmin suhdannetilanteen huomioiva. Jos Suomen talouskasvu lähtee viennin ja yksityisten investointien kannattelemana liikkeelle, valittu finanssipoliittinen linja ei ole kasvun ja työttömyyden alenemisen esteenä.

SOSTE on huolissaan siitä, että vuoden 2016–2019 menoraamit ovat liian tiukat tarvittavien julkisten investointien toteuttamiseksi. Vuoden 2016 talousarvion suurimmat ongelmat eivät kuitenkaan liity finanssipolitiikan linjaan, vaan kehysten sisällä tehtyihin valintoihin menojen kohdentamiseen.

SOSTE suosittaa sosiaali- ja terveysvaliokuntaa kiinnittämään talousarviota käsitellessään huomion erityisesti seuraaviin kohtiin:

  1. Terveydenhuollon asiakasmaksuja ei tule korottaa eikä lääke- ja matkakorvausten omavastuuosuutta tule kasvattaa.
  2. Indeksikorotusten jäädytysten, asiakasmaksujen korotusten sekä muiden leikkaustoimien vaikutukset pienituloisiin ja köyhyysriskissä eläviin tulee arvioida tarkemmin ja päätökset kohtuullistaa.
  3. Eläkeläisten asumistuen heikentyminen voi ajaa osan pienituloisista eläkeläisistä kohtuuttomiin tilanteisiin, joiden syntyminen on estettävä.
  4. Lapsiin ja lapsiperheisiin kohdistuvat budjettilakien kumulatiiviset vaikutukset voivat lisätä lapsiperheiden köyhyyttä ja syrjäytymistä.
  5. Kuntoutusmäärärahojen leikkaukset on arvioitava uudelleen, sillä ne eivät luo kestäviä edellytyksiä hallituksen tavoitteelle pidentää työuria.
  6. Järjestöjen toimintaedellytykset tulee turvata Raha-automaattiyhdistyksen järjestöavustusmäärärahaa korottamalla.