fi | sv | eng

Metropolihallinnon tavoitteet järkevät

12.02.2015, 13:58

SOSTE pitää metropolihallinnon luomisen lähtökohtia ja lakiuudistuksen tavoitteita kannatettavina. Metropolihallintoalue muodostaa yhtenäisen työssäkäyntialueen, ja alueen tasapainoinen kehitys edellyttää yhtenäistä hallintoa. Hyvä hallinto edellyttää demokratiaa ja asukkaiden ku...

Lue lisää >

Kuntien valvonnan painopiste keinoista lopputuloksiin

24.09.2014, 11:13

SOSTE pitää esitystä pääosin kannatettavana lakiehdotusta, jossa määräaikaiseksi valikoiduissa kunnissa lisättäisiin kuntien mahdollisuuksia päättää itse toiminnastaan ja vähentää laeissa niillä määrättyjä velvoitteita sekä niiden valvontaa. Tavoitteena on lisätä moniammatillista...

Lue lisää >

Järjestöjen ja kuntalaisten tulee päästä osallistumaan kunnan päätöksentekoon

26.08.2014, 16:45

Yksi kuntalakiuudistuksen kantava teema on vuorovaikutuksen määrän ja laadun parantaminen kunnan hallinnon sekä kuntalaisten ja palvelujen käyttäjien välillä. Perusteluissa on paljon esimerkkejä siitä, kuinka uusi laki luonnoksen mukaan antaa mahdollisuuksia yksittäisille kuntala...

Lue lisää >

Hyvinvointi läpileikkaa maakuntaohjelman

14.05.2014, 08:42

SOSTE näkee Kainuu-ohjelman määrätietoisena analyysina Kainuun nykytilasta, sen vahvuuksista ja haasteista sekä katsauksena tulevaisuuteen. SOSTE pitää merkityksellisenä, että hyvinvointi on läpileikkaava teema sekä maakuntasuunnitelmassa että -ohjelmassa. SOSTEn näkemyksen mukaa...

Lue lisää >