fi | sv | eng

Metropolialueelle yhtenäinen hallinto

10.06.2014, 10:29

SOSTEn mielestä metropolialueella tulee yhtenäisenä työssäkäyntialueena olla yhtenäinen hallinto MAL-asioissa, kilpailukykyyn, elinkeino- ja innovaatiopolitiikkaan sekä segregaatioon, työvoimaan ja maahanmuuttoon liittyvissä tehtävissä. SOSTE katsoo erityisesti, että metropolihal...

Lue lisää >

Metropolialueen kehittäminen välttämätöntä

20.05.2013, 12:16

Tämänhetkiset rajat ja rakenteet keinotekoisia.

Lue lisää >

Avoin hallinto parantaa uskoa demokratiaan

15.03.2013, 16:00

Kuntalain valmistelussa demokratian vahvistamisen näkökulmasta tulisi SOSTEn mielestä ottaa huomioon: 1. Avoimempi hallintotapa ja nopeampi toimintamalli parantavat kuntalaisten uskoa demokratiaan.2. Kansalaisjärjestöt kumppaniksi: Kuntakumppanuuksien rakentaminen myös osallisuu...

Lue lisää >

Tarve elinvoimaisiin kuntakokonaisuuksiin

15.02.2013, 13:12

SOSTE toteaa, että sekä kuntarakenneuudistuksen että sosiaali- ja terveyspalveluiden rakenneuudistuksessa tavoitteina tulee olla toimintakyvyltään ja taloudeltaan kestävät ratkaisut, jotta kansalaiset voivat luottaa kuntien toimintakykyyn, palveluihin ja yhdenvertaisuuteen. Uudis...

Lue lisää >