fi | sv | eng

Suomen tulee osallistua aktiivisesti sosiaaliturvan yhteensovittamisen uudistamiseen EU-tasolla

15.09.2014, 15:16

SOSTE näkee, että Suomen tulee olla aktiivinen ja aloitteellinen, kun sosiaaliturvan yhteensovittamista uudistetaan EU-tasolla. Aloitettua selvitystyötä sosiaaliturvan yhteensovittamisesta EU-lainsäädännön kanssa tulee jatkaa ja etsiä ratkaisuja haasteisiin.

SOSTEn mielestä on tärkeää, että että järjestelmä on mahdollisimman selkeä ja oikeudenmukainen maiden välillä liikkuvan ihmisen näkökulmasta. Yksiselitteiset ja yhdenmukaiset säädökset ja soveltamiskäytännöt helpottavat kansalaisia löytämään ymmärrettävää tietoa omista oikeuksistaan ja ehkäisevät tilanteita, joissa ihminen jää vaille minkään maan etuutta.