fi | sv | eng

Metropolialueen kehittäminen välttämätöntä

20.05.2013, 12:16

SOSTE pitää metropolialueen kehittämistä ja alueen kuntien yhteistyön lisäämistä välttämättömänä. Tämänhetkiset kuntarakenteet ja -rajat ovat keinotekoisia ja pahimmillaan lisäävät eriarvoisuutta ja tehottomuutta.

SOSTEn mielestä seuraavat asiat tulee huomioida metropolialuetta kehitettäessä:

1. Kuntalaisia kuultava jo metropolialueen suunnitteluvaiheessa ja demokratiasta huolehdittava.
2. Esteettömyys metropolialueen yhdeksi kärkitavoitteeksi.
3. Elinvoimaisuus ja kuntalaisten yhdenvertaisuus toteutuvat metropolialueen monipuolisella palvelurakenteella sekä lähipalveluilla.
4. Valtiovallan puuttuminen oikeutettua vain painavasta syystä.
5. Sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisen metropolialueella perustuttava ensisijaisesti vahvoihin peruskuntiin

Selvityksen eri vaihtoehdoista SOSTE totesi, että mikäli suurkuntamalli toteutetaan, sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisvastuun tulee olla suurkunnilla. Mikäli metropolialueella toteutetaan metropolihallinto, tulee pyrkiä suuriin kuntaliitoksiin, jolloin sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisvastuu olisi näillä. Jos kuntaliitoksia ei pystytä toteuttamaan riittävän vahvoina, tulee sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisvastuun olla metropolihallinnolla.

Erityisesti SOSTE korosti sosiaali‐ ja terveyspalvelujen muodostamaa toiminnallista kokonaisuutta, jossa asiakasprosessit ovat saumattomia ja jossa hallintokuntien rajapinnoilla ei ole katkoksia. SOSTEn mielestä sosiaali- ja terveyspalveluissa tavoitteena tulee olla selkeä rakenne.