fi | sv | eng

Kuntien valvonnan painopiste keinoista lopputuloksiin

24.09.2014, 11:13

SOSTE pitää esitystä pääosin kannatettavana lakiehdotusta, jossa määräaikaiseksi valikoiduissa kunnissa lisättäisiin kuntien mahdollisuuksia päättää itse toiminnastaan ja vähentää laeissa niillä määrättyjä velvoitteita sekä niiden valvontaa. Tavoitteena on lisätä moniammatillista ja -alaista toimintaa asiakkaiden tarpeiden lähtökohdista ja siirtää ohjauksen ja valvonnan painopistettä keinoista lopputuloksiin. Tavoitteena on paitsi parantaa prosesseja myös tätä kautta saavuttaa kestävyysvajeen paikkaamiseen tarvittavia säästöjä ihmisten palvelujen siitä kärsimättä.

Huomattava on kuitenkin, että suositusten ja normien taustalla on pääsääntöisesti tarve turvata ihmisille laadukkaat ja tarkoituksenmukaiset palvelut. Tästä on pidettävä kiinni jatkossakin. Lisäksi tulisi entistä enemmän hyödyntää jo mahdollisimman varhaisessa vaiheessa lähiomaisten sekä järjestöjen antamaa palautetta toiminnan kehittämiseksi. Siirtyminen kokonaisvaltaisempiin yhteisiin palvelusuunnitelmiin lisää asiakaiden osallistuutta. Samalla on huolehdittava siitä, että suunnitelmista ei muodostu niin yleisluontoisia, että ne eivät käytännössä enää ohjaa arjen toimintaa.