fi | sv | eng

Kuntakokeilu on pääosin kannatettava

12.07.2014, 21:04

Lakiehdotus tähtää siihen, että määräajaksi valikoiduissa kunnissa lisättäisiin kuntien mahdollisuuksia päättää itse toiminnastaan ja vähentää laeissa niillä määrättyjä velvoitteita sekä niiden valvontaa. Tavoitteena on lisätä moniammatillista ja -alaista toimintaa asiakkaiden tarpeiden lähtökohdista ja siirtää ohjauksen ja valvonnan painopistettä keinoista lopputuloksiin. Tavoitteena on paitsi parantaa prosesseja myös tätä kautta saavuttaa kestävyysvajeen paikkaamiseen tarvittavia säästöjä ihmisten palvelujen siitä kärsimättä.

SOSTE pitää esitystä pääosin kannatettavana.

Kuten esityksessä todetaan, erilaiset viranomaissuositukset ovat usein tosiasiallisesti muodostuneet valvonnan kriteereiksi ja sitä kautta normiohjaukseksi. Suositusten ja normien taustalla on pääsääntöisesti tarve turvata ihmisille laadukkaat ja tarkoituksenmukaiset palvelut. Tästä on pidettävä kiinni jatkossakin. On kiinnitettävä erityistä huomiota siihen, että kokeilu ei johda lopputuloksen heikentymiseen ihmisten hyvinvoinnin näkökulmasta.

  • SOSTEn lausunto hallituksen esityksestä kuntakokeiluja koskevasta laista