fi | sv | eng

Kunta- ja soteuudistukseen ripeyttä ja selkeyttä

03.10.2013, 15:34

Kuntien heikko taloustilanne, laskevat valtionosuudet sekä rakennepoliittisessa kokonaisohjelmassa sovitut lisäsäästöt vaikuttavat SOSTEn mielestä huolestuttavasti ihmisten hyvinvointiin ja arkeen, jossa sosiaali- ja terveyspalvelut ja niiden toimivuus ovat keskeisiä. Tästä syystä SOSTE pitääkin ensiarvoisen tärkeänä kunta- ja soteuudistuksen ripeää, selkeärakenteista toteuttamista sekä monipuolisesta palvelukentästä huolehtimista.

Kuulemistilaisuudessa eduskunnassa 3.10. SOSTE toivoi sosiaali- ja terveysvaliokunnan nostavan budjettimietinnössään esiin:

1. Kuntien valtionosuudet pienenevät: peruspalveluista ja hyvinvoinnista huolehdittava
2. Ennaltaehkäisevää toimintaa ja vapaaehtoistoimintaa tarvitaan taloudellisesti tiukkoina aikoina enemmän - RAY:n tuottovarat tulee palauttaa järjestöille eikä niitä tule käyttää kuntien ja kuntayhtymien toimintaan – sotilasvammalain § 6 d) ja 20 miljoonan siirto kunnille ja kuntayhtymille kumottava
3. Terveyden edistämisen määrärahan leikkaus heikentää ennaltaehkäisevän työn kehittämistä ja lisää kustannuksia
4. Työ on parasta sosiaaliturvaa - työllistämistoimet kannatettavia, mutta työttömyyden hoitoon varatut rahat kuitenkin budjetissa liian alhaiset
5. Päihdeäitien kuntoutuksen ja hoidon rahoitus turvattava
6. Lääkekaton alentaminen hyvä päätös - pienituloisten lääkehoidosta huolehdittava
7. Haittaverojen nosto ja potilasdirektiivin implementointi osa terveyden edistämistä

.