fi | sv | eng

Hyvinvointi läpileikkaa maakuntaohjelman

14.05.2014, 08:42

SOSTE näkee Kainuu-ohjelman määrätietoisena analyysina Kainuun nykytilasta, sen vahvuuksista ja haasteista sekä katsauksena tulevaisuuteen. SOSTE pitää merkityksellisenä, että hyvinvointi on läpileikkaava teema sekä maakuntasuunnitelmassa että -ohjelmassa. SOSTEn näkemyksen mukaan hyvinvointiin ja terveyteen sijoittaminen on pitkäjänteinen investointi tulevaisuuteen, ei kuluerä.

Ohjelmassa painotetaan työllisyyden edistämistä, mutta ei puhuta erikseen vajaakuntoisten tai nuorten työllistämisestä. Vajaakuntoisten työllistäminen on yksi tärkeimmistä asioista, jotka sosiaali- ja terveysalan järjestöt halusivat nostaa maakuntaohjelmaan. Lisäksi SOSTE toivoi, että tavoitteissa huomioitaisiin myös elinvoimaiset järjestöt, joilla on merkittävä rooli ihmisten hyvinvoinnissa.

Toimeenpanosuunnitelman valmistelun SOSTE toivoo toteutuvan yhteistyössä eri toimijatahojen kanssa ja sosiaali- ja terveysjärjestöt otetaan mukaan SOSTEn Kainuun alueverkoston kautta.