fi | sv | eng

Haussa elinvoimaiset kunnat

22.05.2013, 09:30

SOSTE näkee kuntarakenneuudistuksen suunnan oikeana, sillä kuntakokonaisuuksien tulee olla myös riittävän elinvoimaisia ja uudistuksessa on tarkasteltava väestörakennetta, palvelutarpeita ja osaamista sekä työssäkäyntiä uudella tavalla.

Kuntarakenneuudistuksessa SOSTEn mielestä on huolehdittava seuraavista asioista:

1. Sosiaali- ja terveyspalveluiden tulee muodostaa saumaton kokonaisuus ja järjestämisen tulisi perustua ensisijaisesti vahvoihin peruskuntiin.
2. Osallisuudesta ja demokratiasta on huolehdittava kuntarakenneuudistuksen yhteydessä.
3. Monipuolisten palveluiden ja elinvoimaisten kuntien turvaaminen on kuntalaisten etu ja vahvistaa luottamusta.
4. Sosiaali- ja terveydenhuollon erityisvastuualueiden sosiaalihuollon osaaminen turvattava.

SOSTE oli eduskunnassa kuultavana hallintovaliokunnassa  17.5. ja sosiaali- ja terveysvaliokunnassa 22.5.