fi | sv | eng

Lääkekorvausleikkauksista voitaisiin luopua ottamalla sokerivero käyttöön

09.09.2016, 14:54

SOSTE ei pidä lääkkeiden käyttäjille kohdentuviin lääkekorvauksiin esitettyjä leikkauksia kestävinä ja oikeudenmukaisina. SOSTE on antanut lausunnon muun muassa sairausvakuutuslakiin ja lääkelakiin esitetyistä muutoksista.

SOSTEn näkemyksen leikkauksista voitaisiin luopua osittain tai kokonaan ottamalla käyttöön terveysperusteinen sokerivero makeisveron tilalle. Nyt makeisverosta ollaan luopumassa. Sen tuotot ovat vuositasolla olleet samaa tasoa, 110 miljoonaa euroa, kuin nyt tehtävät lääkekorvausleikkaukset, 134 miljoonaa euroa.

Kaikki tämänvuotisten lääkekorvaussäästöjen pysyvät vaikutukset kohdentuivat lääkkeiden käyttäjiin omavastuiden nostoina. Lääkealan toimijoiden osuus säästöistä oli määräaikainen.

SOSTE antaa lausunnossaan kiitosta siitä, että lääkesäästöjen aikaansaamiseksi on koottu laaja toimenpidepaketti eikä lääkkeiden käyttäjien omavastuita tai vuosittaista lääkekatoa nosteta.

Eri sairauksien lääkehoidon korvattavuutta arvioitava yhtäläisin perustein

SOSTEn erityisasiantuntija Päivi Opari korostaa, että lääkekorvausjärjestelmä on kriittisen tarkastelun ja uudistamisen tarpeessa. Nyt heikennetään kuitenkin yhden sairauden lääkkeiden, diabeteslääkkeiden korvattavuutta. Tämän sijaan kaikkien sairauksien lääkehoidon korvattavuutta pitäisi arvioida yhtäläisin perustein.

SOSTE kannattaa ehdotuksia lääkejätteen vähentämiseksi ja rationaalisen lääkehoidon edistämiseksi: pienempiä aloituspakkauksia, kalliiden lääkkeiden kerralla korvattavan määrän rajaamista ja tiukempia ehtoja edellisen lääke-erän käytöstä ennen uuden lääke-erän korvaamista.

Lääkehoidon kokonaisarviointia ja rationaalista lääkehoitoa kehittämällä on saavutettavissa merkittäviä säästöjä, joita ei ole annetuissa lakiesityksissä pystytty ottamaan huomioon.

SOSTE suosittaa säästötoimenpiteiden vaikutusten huolellista seuraamista ja arviointia, erityisesti pienituloisten, pitkäaikaissairaiden osalta. Vuonna 2011 julkaistun Kansalaisbarometrin mukaan noin 12 prosentilla eli puolella miljoonalla suomalaisella kotitalouden tulot riittävät huonosti lääkkeiden hankintaan.

Lausunnot kokonaisuudessaan

Lisätietoja

erityisasiantuntija Päivi Opari, paivi.opari@soste.fi, puhelin 040 588 6154