fi | sv | eng

Kysely järjestöjen merkittävimmistä saavutuksista

11.04.2016, 15:15

SOSTEn jäsenjärjestöille on lähetetty kysely, jolla kootaan yhteen tietoa suomalaisten sosiaali- ja terveysjärjestöjen merkittävimmistä saavutuksista. Kysely on lähetetty toiminnanjohtajille ja järjestöviestijöille.

SOSTE haluaa nostaa esiin järjestöjen parhaita saavutuksia sekä toiminnan laajuutta ja monipuolisuutta. Kyselyllä kerättäviä tietoja käytetään järjestöjen toiminnan ja vaikutusten näkyväksi tekemiseen SOSTEn vaikuttamis- ja mediatyössä, erityisesti Suomi 100 -viestinnässä.

"Suomen 100-vuotisjuhlaa vietetään ensi vuonna. Järjestöillä on ollut merkittävä rooli suomalaisen yhteiskunnan ja hyvinvoinnin rakentamisessa koko itsenäisyyteemme ajan. SOSTE onkin rakentamassa ensi vuodelle viestintäkampanjaa työnimellä "Järjestö100” yhdessä KEPAn, VALOn ja Allianssin kanssa," sanoo SOSTEn pääsihteeri Vertti Kiukas.

Esimerkiksi äitiyspakkaus on kehitetty järjestön innovaatiosta.

Järjestöt ovat kehittäneet ja toteuttaneet vuosikymmeniä ennakkoluulottomasti uudenlaisia toimintamalleja ja -tapoja. Kyselyn tavoitteena on saada järjestön vaikuttavia toimintamalleja ja tekoja esiin ja muiden hyödynnettäviksi. Siksi järjestöjä pyydetään kyselyssä kuvaamaan toimintamalli Innokylään.

SOSTE kannustaa sekä pieniä että suuria jäsenjärjestöjään vastaamaan kyselyyn ja kertomaan saavutuksistaan. Saavutus voi koskea isoa joukkoa tai pientä erityisryhmää, ja se voi olla 100 vuoden takaa tai edellisvuodelta, laajasti käytössä tai tuore idea.

Vastausaikaa on 9.5.2016 asti.

Lisätietoja

Koordinaattori Tuula Kolari, 040 7545 903, tuula.kolari@soste.fi

På svenska specialsakkunnig Emma-Lena Lybäck, 040 631 1651, emma-lena.lyback@soste.fi

Lue lisää