fi | sv | eng

Kymmenennen Järjestöbarometrin kyselyt käynnissä

25.01.2016, 14:30

SOSTEn toteuttama Järjestöbarometri ilmestyy tänä vuonna kymmenettä kertaa. Barometri on vuodesta 2006 alkaen kerännyt ja julkaissut ajankohtaista ja ajantasaista tutkimustietoa suomalaisesta sosiaali- ja terveysjärjestökentästä. Barometritiedolla tuetaan vaikuttamistoimintaa sekä tehdään alan järjestöjen toimintaa näkyväksi. 

Barometrin avulla seurataan järjestöjen toiminnassa, toimintaympäristössä ja toimintaedellytyksissä tapahtuvia muutoksia. Kiinnostavaksi tiedon tekee pitkät aikasarjat eli osa kysymyksistä on toistettu samanlaisina useana vuonna.

"Samoina toistuvat teemat ja kysymykset kuvaavat hyvin kentän muutosta.", toteaa erikoistutkija Juha Peltosalmi, mies Järjestöbarometrin takana. 

"Vuosittain vaihtuvat erityis- ja ajankohtaisteemat antavat arvokasta lisätietoa ja mahdollisuuden osallistua yhteiskunnalliseen keskusteluun nopeallakin syklillä.", hän jatkaa. 

Erityistarkastelujen kohteena ovat olleet muun muassa:

  • vapaaehtois- ja vertaistoiminta (v. 2008),
  • vaikuttamistoiminta (2014),
  • kunta-järjestö -yhteistyö (2012),
  • järjestöjen kuntoutuspalvelut (2013),
  • kilpailuttamisen vaikutukset (2013) sekä 
  • järjestöjen hallinnollisen työn kuormittavuus (2014). 

Vuoteen 2014 asti barometri toteutettiin vuosittain ja nyt joka toinen vuosi.

Kyselyt käynnissä

Järjestöbarometrin 2016 kyselyt ovat parhaillaan käynnissä. Nyt erityisteemoina ovat järjestöjen henkilöstö- ja johtamiskäytännöt sekä järjestöjen tulevaisuudennäkymät. SOSTE toivoo järjestöiltä aikaisempien vuosien tapaista hyvää vastausaktiivisuutta, jotta barometriin saadaan taas koottua mahdollisimman kattavasti sotejärjestöjen näkemykset ja kokemukset.

Ajantasainen tieto tukee kaikkien sote-järjestöjen vaikuttamistyötä esimerkiksi tulevien kuntavaalien aikaan.. Tiedolla tehdään myös järjestöjen elintärkeää työtä näkyväksi. Barometri julkistetaan lokakuussa 2016 M/S SOSTElla.

Laura Kouri & Juha Peltosalmi

Lisätiedot

Juha Peltosalmi, erikoistutkija
puhelin 040 829 8959, etunimi.sukunimi@soste.fi